گروه مطالعات اقتصادی کانزا در نظر دارد تا با تکیه بر پتانسیل علمی و عملی نیروی مجرب به توسعه دانش مالی و جلوگیری از ضرر و زیان مردم در سطح کشور بپردازد. گروه مطالعات اقتصادی کانزا اهداف ذیل را مد نظر دارد؛ 

 • توانمندسازی افراد در حوزه مالی و معامله گری
 • برگزاری سمینارهای علمی در سطح بین‌المللی، کشوری و استانی
 • همکاری با موسسات و نخبگان در زمینه بازارهای مالی
 • ارائه مشاوره در زمینه مدیریت معامله‌گری
 • مدیریت ریسک معاملات بصورت هوشمند
 • برسی عملکرد معامله‌گران در طول سال‌های مختلف
 • تشخیص نوع استراتژی معامله‌گران
 • مدیریت اتوماتیک معاملات
 • هوشمند سازی معامله کردن در بازارهای مالی
 • نمایش نقاط ضعف معامله گر
 • بهینه کردن سیستم معاملاتی